Serwis komputerowy, komputery, kasy fiskalne - Krosno, Podkarpackie
tradycja i nowoczesność
Cennik Symfonii
Faktura i Kasa Start
Handel Start
Mała Księgowość Start
Finanse i Księgowość Symfonia
Analizy Finansowe Symfonia
Środki Trwałe Symfonia
Kadry i Płace Symfonia
Płace Symfonia
Handel Symfonia
Faktura Symfonia
Mała Księgowość Symfonia
e-Deklaracje
Finanse i Księgowość Forte
Planowanie Płynności Finansowej Forte
Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów Forte
Kasa Forte
Środki Trwałe Forte
Windykacja
Obieg Dokumentów Forte
e-Deklaracje
Rozliczenia Pracownicze
Delegacje Krajowe
Zaliczki Pracownicze
Kontroling Forte
Budżetowanie
Analizy Finansowe
Handel Forte
Nieobecności
Karty Pracy
Ocena Pracownicza
Rekrutacja
Szkolenia
Struktura Organizacji
Zamówienia Wewnętrzne
Telefonia
Ewidencja Pojazdów
Help Desk IT
Majątek Trwały
Majątek IT
Analizy Finansowe Symfonia

Analizy Finansowe Symfonia
Program wspomaga i przyspiesza pracę działów finansowo-ekonomicznych w firmie. Umożliwia szybkie przygotowanie dowolnych analiz danych zaewidencjonowanych w programie SYMFONIA® Finanse i Księgowość. Wykorzystuje wzbogacony o dodatkowe funkcje arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. 

Zalety programu Analizy Finansowe

Szybkie tworzenie analiz, raportów i zestawień dla potrzeb wewnętrznych oraz dla zewnętrznych instytucji finansowych

 • Przygotowywanie zestawień kosztów w różnych układach, np. według zużycia poszczególnych rodzajów materiałów, miejsc powstania kosztów
 • Zestawianie przychodów według grup, miejsc ich powstania itp.
 • Przygotowywanie raportów zawierających ocenę zdolności kredytowej firmy, dla banków, inwestorów i innych instytucji
 • Definiowanie dowolnych wskaźników finansowych, pomocnych w monitorowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Rozliczanie kosztów ogólnych firmy, np. według zatrudnienia, powierzchni
 • Możliwość zdefiniowania wzorców wspomagających rozliczanie produkcji
 • Możliwość tworzenia budżetu oraz analizowania jego realizacji
 • Tworzenie zestawień rozrachunkowych dla potrzeb windykacji na każdy dzień
 • Tworzenie raportów o największych dłużnikach lub najlepszych płatnikach firmy
 • Analiza rozrachunków w podziale na projekty (znaczniki)
 • Raporty o własnych zobowiązaniach wobec klientów i urzędów
 • Analiza sytuacji finansowej firmy z wykorzystaniem wskaźników finansowych

Program Analizy Finansowe umożliwia znaczne skrócenie czasu pracy potrzebnego na dotarcie do danych finansowych i przeprowadzenie analizy finansowej w przedsiębiorstwie

 • Bezpośredni wybór kont z planu kont programu Finanse i Księgowość oraz pozycji bilansu i rachunku zysków i strat
 • Grupowe wypełnianie danych dla wskazanych pozycji, np. dla stanów wybranych kont w kolejnych miesiącach roku
 • Proste definiowanie zestawień – wybór lat, okresów oraz sposobu naliczania i grupowania danych za pomocą rozwijanych list i przełączników

Różnorodne gotowe zestawienia i raporty

 • Dane do sprawozdania F01 zgodnie z wymaganiami GUS
 • Wzorcowe arkusze obrotów kont i sald
 • Przykładowe arkusze wyliczające wskaźniki finansowe: płynności finansowej, kapitału obrotowego, zadłużenia, kontroli kosztów, rentowności
 • Wskaźniki finansowe i ich interpretacja oraz prezentacja na wykresach
 • Arkusz do przygotowania sprawozdania przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią
 • Arkusze bilansu, rachunku zysków i strat w dowolnych przedziałach czasu
 • Arkusz do przygotowania sprawozdania ze zmian w kapitale własnym
 • Automatyczny arkusz ułatwiający tworzenie zestawień rozrachunkowych i wspomagający proces windykacyjny
 • Planowanie i kontrola stanu realizacji budżetu

Elastyczne operowanie zgromadzonymi danymi w zależności od potrzeb użytkownika

 • Prognozowanie przychodów i kosztów w oparciu o rzeczywiste dane i relacje występujące w przedsiębiorstwie
 • Przeprowadzanie symulacji (np. wzrostu płac) na podstawie rzeczywistych danych i analizowanie ich wpływu na oczekiwane wyniki przedsiębiorstwa
 • Analizowanie danych za wybrany okres, np. z uwzględnieniem przesuniętego roku obrachunkowego
 • Program Analizy Finansowe umożliwia równoczesny dostęp do wszystkich lat obrachunkowych, porównywanie danych z różnych lat
 • Magazyn danych podręcznych wykorzystywanych do budowy własnych raportów i zestawień

Zwiększenie komfortu pracy i wysoka skuteczność ochrony danych

 • Szybkie aktualizowanie zgromadzonych danych w oparciu o dane źródłowe, znajdujące się w programie Finanse i Księgowość
 • Łatwe modyfikowanie wzorcowych szablonów i dostosowywanie ich do własnych potrzeb
 • Możliwość dodania szczegółowego opisu do analizowanych danych
 • Automatyczne wczytywanie danych do zdefiniowanych raportów i zestawień
 • Dwupoziomowa ochrona przechowywanych danych poprzez wprowadzenie hasła użytkownika oraz zabezpieczenie przed przeglądaniem bądź modyfikowaniem danych za pomocą innych programów

Duża funkcjonalność Analiz Finansowych we współpracy z programami pakietu Microsoft Office

 • Kopiowanie zgromadzonych danych i wykorzystywanie ich, np. przy graficznych prezentacjach z użyciem przenośnego komputera pracującego z zainstalowanym pakietem MS Office XP/2003/2007
 • Możliwość odłączenia aplikacji od programu MS Excel bez utraty danych

 
StartO nasKasy FiskalneSystemy POSSerwisComarch CDNSYMFONIAWAPRO InsERT SKLEPSeminarium