Serwis komputerowy, komputery, kasy fiskalne - Krosno, Podkarpackie
tradycja i nowoczesność
Cennik Symfonii
Faktura i Kasa Start
Handel Start
Mała Księgowość Start
Finanse i Księgowość Symfonia
Analizy Finansowe Symfonia
Środki Trwałe Symfonia
Kadry i Płace Symfonia
Płace Symfonia
Handel Symfonia
Faktura Symfonia
Mała Księgowość Symfonia
e-Deklaracje
Finanse i Księgowość Forte
Planowanie Płynności Finansowej Forte
Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów Forte
Kasa Forte
Środki Trwałe Forte
Windykacja
Obieg Dokumentów Forte
e-Deklaracje
Rozliczenia Pracownicze
Delegacje Krajowe
Zaliczki Pracownicze
Kontroling Forte
Budżetowanie
Analizy Finansowe
Handel Forte
Nieobecności
Karty Pracy
Ocena Pracownicza
Rekrutacja
Szkolenia
Struktura Organizacji
Zamówienia Wewnętrzne
Telefonia
Ewidencja Pojazdów
Help Desk IT
Majątek Trwały
Majątek IT
Środki Trwałe Symfonia

Środki Trwałe Symfonia
Program ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację i umarzanie środków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych. Prowadzi ewidencję miejsc użytkowania środków i ich części składowych.

Zalety programu Środki Trwałe

Pełna obsługa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

 • Program Środki Trwałe umożliwia rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku (wprowadzanie danych i sukcesywne wyznaczanie umorzeń od dowolnej daty w przeszłości lub wprowadzanie niezbędnych informacji opisujących obecny stan środka trwałego i rozpoczęcie umarzania od chwili obecnej)
 • Dowolne ustawienia lat obrachunkowych
 • Automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku: sprzedaży, likwidacji (także częściowej), przekazania lub zmiany wartości środków trwałych
 • Pełny dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym
 • Automatyczne obliczanie nowych wartości w przypadku operacji wykonywanych na częściach składowych: odłączenie, likwidacja, sprzedaż, przeniesienie do innego środka
 • Obsługa środków refundowanych
 • Inwentaryzacja środków trwałych, również przy użyciu czytników kodów kreskowych i terminali
 • Drukowanie etykiet dla środków zawierających numer ewidencyjny i kod kreskowy
 • Rozliczanie ulg inwestycyjnych (w ujęciu historycznym)
 • Możliwość ewidencji danych potrzebnych do dokonania korekty VAT naliczonego na koniec roku podatkowego
 • Ewidencja kosztów eksploatacji środka
 • Ewidencja umów leasingu, wynajmu i dzierżawy
 • Możliwość wydruków do pliku PDF

Obsługa niskocennych składników majątku

 • Ewidencja oraz jednorazowe umarzanie niskocennych środków trwałych
 • Podwyższanie wartości niskocennego składnika majątku
 • Możliwość przekwalifikowania środka niskocennego na środek trwały i skierowanie go do amortyzacji

Automatyczne wyznaczanie odpisów amortyzacyjnych

 • Niezależna amortyzacja bilansowa i podatkowa
 • Amortyzowanie środka trwałego metodą liniową, degresywną lub indywidualną
 • Amortyzacja przyspieszona
 • Amortyzowanie środków trwałych używanych sezonowo oraz obsługa amortyzacji odnoszącej się jedynie do części wartości początkowej
 • Możliwość wyboru korzystniejszej metody amortyzacyjnej, dzięki wyznaczaniu i analizie przewidywanego planu amortyzacji

Aktualizacja wyceny wartości środków trwałych

 • Program Środki Trwałe umożliwia grupową lub indywidualną aktualizację wartości środków trwałych
 • Automatyczny dobór odpowiedniej wartości współczynnika aktualizacji dla każdego środka, według wprowadzanej Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych
 • Automatyczne wyliczanie nowych wartości środków trwałych
 • Automatyczna korekta planu amortyzacji w wyniku zmiany wartości środka trwałego lub stopy procentowej

Szybki dostęp do niezbędnych informacji

 • Kompletny opis cech środka trwałego (począwszy od nazwy, numeru ewidencyjnego, daty przekazania do użytkowania i wartości początkowej, aż do opisu typu amortyzacji, ustalonej stopy procentowej, planowanego czasu eksploatacji oraz kwot miesięcznych i rocznych stawek umorzeń)
 • Ewidencja miejsc użytkowania środków w ujęciu historycznym (śledzenie zmian miejsc użytkowania)
 • Obsługa miejsc powstawania kosztów
 • Elastyczne grupowanie środków trwałych, np.: ze względu na pozycję w Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych, miejsca ich użytkowania
 • Ewidencjonowanie eksploatacji części składowych środków trwałych, osób odpowiedzialnych i dokumentów zakupu

W programie Środki Trwałe dostęp do szerokiegoi wyboru zestawień i raportów

 • Prowadzenie księgi ewidencji środków trwałych
 • Wyznaczanie planu amortyzacji w różnych układach
 • Automatyczne tworzenie dokumentów: OT, PT, LT, MT, WT, LC, związanych z przyjęciem, przekazaniem, likwidacją i sprzedażą środków trwałych
 • Drukowanie częściowo wypełnionych arkuszy wspomagających sporządzenie spisu z natury
 • Drukowanie karty środka trwałego
 • Raportowanie w ujęciu syntetycznym i analitycznym
 • Historia środka trwałego - wszystkie operacje od zakupu środka trwałego aż do jego likwidacji

Integracja z innymi programami Systemu Symfonia
 • Integracja z programem Finanse i Księgowość
 • Możliwość określenia kont, na które mają być księgowane kwoty umorzeń (szablony księgowań)
 • Możliwość wysyłania operacji amortyzacja, korekta amortyzacji i likwidacja do księgi przychodów i rozchodów w programie Mała Księgowość

 
StartO nasKasy FiskalneSystemy POSSerwisComarch CDNSYMFONIAWAPRO InsERT SKLEPSeminarium