Serwis komputerowy, komputery, kasy fiskalne - Krosno, Podkarpackie
tradycja i nowoczesność
Cennik Symfonii
Faktura i Kasa Start
Handel Start
Mała Księgowość Start
Finanse i Księgowość Symfonia
Analizy Finansowe Symfonia
Środki Trwałe Symfonia
Kadry i Płace Symfonia
Płace Symfonia
Handel Symfonia
Faktura Symfonia
Mała Księgowość Symfonia
e-Deklaracje
Finanse i Księgowość Forte
Planowanie Płynności Finansowej Forte
Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów Forte
Kasa Forte
Środki Trwałe Forte
Windykacja
Obieg Dokumentów Forte
e-Deklaracje
Rozliczenia Pracownicze
Delegacje Krajowe
Zaliczki Pracownicze
Kontroling Forte
Budżetowanie
Analizy Finansowe
Handel Forte
Nieobecności
Karty Pracy
Ocena Pracownicza
Rekrutacja
Szkolenia
Struktura Organizacji
Zamówienia Wewnętrzne
Telefonia
Ewidencja Pojazdów
Help Desk IT
Majątek Trwały
Majątek IT
Płace Symfonia

Płace Symfonia
Program wspomaga zarządzanie płacami w firmie. Uwzględnia różne sposoby wynagradzania. Przyspiesza comiesięczne i roczne rozliczenia - generuje listy płac, potrzebne zestawienia, druki i raporty, drukuje przelewy. Zapewnia tajność płac. Wspomaga rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

Zalety programu Płace

Łatwe dostosowanie programu do potrzeb firmy

 • Program Płace umożliwia rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku po uzupełnieniu danych za wcześniejsze okresy (zbiorczo lub za poszczególne miesiące)
 • Możliwość definiowania własnych elementów płacowych
 • Definiowanie własnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji: indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy
 • Uwzględnienie wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, dzienne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy)
 • Uwzględnienie różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne i inne); rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku
 • Grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów, np.: pracownicy umysłowi, fizyczni, pracujący na umowę-zlecenie, według działów bądź stanowisk
 • Możliwość pracy przy wielu jednocześnie otwartych miesiącach „w przód" (możliwość planowania kosztów, płac, podwyżek)

Automatyzacja, skrócenie czasu potrzebnego do naliczania płac

 • Program Płace umożliwia tworzenie wielu własnych okresów rozliczeniowych w jednym miesiącu
 • Automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu do następnych okresów (dodanie lub usunięcie pewnego składnika systemu wynagrodzeń dla pracownika, zmiana wartości parametru płacowego)
 • Automatyczne obliczanie wartości składników płacowych w danym miesiącu
 • Sygnalizowanie pozycji wymagających uzupełnienia na liście płac (tworzenie nowej listy płac bez konieczności przeglądania wszystkich danych)
 • Możliwość tworzenia list płac dla dowolnej grupy pracowników (działu pracowników)
 • Automatyczne obliczanie wartości wynagrodzenia (lub jego składników) brutto przy założonej wartości netto
 • Możliwość wydruku przelewów na rachunki pracowników – indywidualnie i grupowo
 • Możliwość drukowania pasków wynagrodzeń w różnych układach dla pracowników na podstawie list płac

Program Płace wspomaga rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 • Przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia
 • Wydruki PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40 na gotowych lub zdefiniowanych w programie formularzach z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem
 • Nadrukina deklaracje ZUS (ZUA, ZWUA, RCA, RZA, RSA, DRA, RMUA)
 • Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: ZUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZWUA, RCA, RSA, RZA, RMUA, DRA
 • Rozliczanie składek ZUS, m.in.: Zakładów Pracy Chronionej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Wydruki przelewów dla ZUS i innych urzędów - indywidualnie i grupowo

Łatwy dostęp do informacji o pracownikach

 • Gromadzenie danych o przebiegu pracy pracownika (historia zatrudnienia)
 • Ewidencja informacji o systemie wynagrodzeń pracowników w poszczególnych miesiącach
 • Generowanie wybranych danych do zestawień statystycznych dla kierownictwa firmy
 • Możliwość generowania zestawień według dowolnej grupy pracowników (działu pracowników) lub wzorca
 • Możliwość wydruku umowy o pracę, zaświadczenia o zarobkach
 • Możliwość wydruku kwestionariuszy osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz dla pracownika
 • Generowanie wydruku umowy zlecenia i rachunku za umowę zlecenie

Tajność informacji

 • Zależność dostępu do informacji od poziomu uprawnień Użytkownika
 • Możliwość utajnienia płac
 • Pełna informacja o zmianach danych osobowych pracowników – raportowanie zmian w czasie

Integracja programu Płace z programem Finanse i Księgowość

 • Przesyłanie poleceniem księgowania danych płacowych do programu Finanse i Księgowość
 • Możliwość podania konta dla poszczególnych elementów wynagrodzeń
 • Przyporządkowanie pracownikowi numeru z kartoteki pracowników programu Finanse i Księgowość

 
StartO nasKasy FiskalneSystemy POSSerwisComarch CDNSYMFONIAWAPRO InsERT SKLEPSeminarium