Serwis komputerowy, komputery, kasy fiskalne - Krosno, Podkarpackie
tradycja i nowoczesność
Cennik Symfonii
Faktura i Kasa Start
Handel Start
Mała Księgowość Start
Finanse i Księgowość Symfonia
Analizy Finansowe Symfonia
Środki Trwałe Symfonia
Kadry i Płace Symfonia
Płace Symfonia
Handel Symfonia
Faktura Symfonia
Mała Księgowość Symfonia
e-Deklaracje
Finanse i Księgowość Forte
Planowanie Płynności Finansowej Forte
Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów Forte
Kasa Forte
Środki Trwałe Forte
Windykacja
Obieg Dokumentów Forte
e-Deklaracje
Rozliczenia Pracownicze
Delegacje Krajowe
Zaliczki Pracownicze
Kontroling Forte
Budżetowanie
Analizy Finansowe
Handel Forte
Nieobecności
Karty Pracy
Ocena Pracownicza
Rekrutacja
Szkolenia
Struktura Organizacji
Zamówienia Wewnętrzne
Telefonia
Ewidencja Pojazdów
Help Desk IT
Majątek Trwały
Majątek IT
Handel Symfonia

Handel Symfonia
Program wspomaga sprzedaż i gospodarkę magazynową (pełna ewidencja stanów magazynowych). Umożliwia wystawianie dokumentów: sprzedaży, zaliczek, magazynowych, zakupu i płatności. Obsługuje firmy wielooddziałowe. Pozwala prowadzić określoną politykę sprzedaży. Współpracuje z drukarkami i kasami fiskalnymi oraz czytnikami kodów kreskowych.

Zalety programu Handel

Możliwość łatwego przystosowania programu Handel do potrzeb firmy

 • Możliwość elastycznego konfigurowania programu przez system parametrów i praw Użytkowników
 • Definiowany szablon i sposób numeracji dokumentów (roczny, miesięczny, dzienny)
 • Definiowanie własnych dokumentów na podstawie dokumentów wzorcowych, wbudowanych w program
 • Możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO oraz metodą szczegółowej identyfikacji

Pełna obsługa magazynu

 • Obsługa wielu magazynów (wspólne dane kartotekowe i systemowe dla wszystkich magazynów, rozłączne dane dla dokumentów)
 • Program Handel umożliwia elektroniczne przekazywanie dokumentów między oddziałami firmy
 • Pełna ewidencja stanów magazynowych (rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów)
 • Obsługa numerów seryjnych towarów
 • Możliwość tworzenia zestawień towarów, które przekroczyły stany minimalne lub maksymalne

Pełna obsługa dokumentów handlowych, magazynowych i kasowych

 • Wystawienie dokumentów sprzedaży i zakupu: faktur VAT, paragonów, rachunków, faktur korygujących, dokumentów walutowych, faktur VAT RR, faktur VAT marża
 • Wystawianie dokumentów magazynowych: PZ i WZ, PW i RW, MM i korekt
 • Dokumenty kasowe: KP, KW
 • Protokoły przeceny przeznaczone do aktualizacji wyceny aktywów obrotowych
 • Program Handel umożliwia użycie w każdym z dokumentów jednej z trzech, automatycznie przeliczanych, jednostek miary dla towaru
 • Możliwość wystawiania dokumentów na podstawie wcześniej sporządzonych dokumentów związanych (np. faktur z dokumentów magazynowych lub zamówień)
 • Możliwość wystawienia i drukowania całego zestawu dokumentów związanych w jednej operacji (np. faktura, WZ, KP)
 • Obsługa zamówień własnych i obcych (wystawianie dokumentów sprzedaży i wprowadzanie zakupu na podstawie zarejestrowanych przez program zamówień)
 • Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu
 • Możliwość udzielenia odrębnych rabatów do ceny lub wartości dla każdej pozycji
 • Możliwość odłożenia dokumentu do bufora (poczekalni) przed jego wystawienim

Obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w firmie

 • Tworzenie raportów kasowych
 • Wystawianie przelewów własnych i rejestracja przelewów obcych
 • Obsługa dowolnych form płatności, m.in.: czeki, karty kredytowe, kompensaty
 • Tworzenie dowolnej liczby rejestrów pieniężnych
 • Rozliczanie należności i zobowiązań (możliwość rozliczania cząstkowego - płatność podzielona na części)
 • Obsługa rozrachunków walutowych, rozliczanie rozrachunków walutowych rozrachunkami w dowolnej walucie z uwzględnieniem zmian kursów walut

Wygodne planowanie i prowadzenie określonej polityki sprzedaży

 • Program Handel umożliwia określenie warunków sprzedaży: sposobu i terminu płatności, cen sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu w kartotece kontrahentów (dla kontrahenta, grupy kontrahentów)
 • Definiowanie czterech cen sprzedaży dla każdego towaru
 • Możliwość określenia kwotowych i procentowych upustów ilościowych dla wybranych towarów
 • Indywidualne ceny i upusty dla kontrahenta na dany towar
 • Możliwość prowadzenia cenników w walutach
 • Zarządzanie promocjami okresowymi
 • Pomoc w naliczaniu bieżących cen; wyznaczanie cen na podstawie zadanych poziomów marży lub narzutu
 • Możliwość przeprowadzania operacji grupowych, np. zmiana cen dla grupy towarów lub zmiana warunków sprzedaży w grupie wybranych kontrahentów

Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji

 • Możliwość łączenia danych z wielu oddziałów firmy (poprzez import całego zestawu dokumentów) w centralnej bazie
 • Porządkowanie informacji na wiele różnych sposobów, w zależności od potrzeb Użytkownika; różne formy organizacji kartotek: liniowa, jednopoziomowa, hierarchiczna (struktura drzewa), zdefiniowana przez Użytkownika
 • Możliwość zmiany organizacji informacji w każdym momencie pracy z programem
 • Szybkie i proste wyszukiwanie informacji w kartotekach według różnych kryteriów, np. po kodzie, nazwie, numerze, serii dokumentu
 • Możliwość uszeregowania danych w zestawieniach według różnych kryteriów; sortowanie malejące i rosnące według dowolnej kolumny zestawienia
 • Możliwość tworzenia własnych raportów za pomocą narzędzi wbudowanych w program

Bogaty zestaw raportów oraz zestawień magazynowych i handlowych

 • Zestawienia handlowe (globalne, grupowe, szczegółowe) za dany okres, według dokumentów, kontrahentów i towarów
 • Kontrola rozrachunków i możliwość ich zestawienia według dowolnego kryterium; zestawienie historii rozrachunków z kontrahentem
 • Zestawienie dokumentów niezapłaconych, pomoc w pilnowaniu terminów płatności
 • Zestawienia sprzedaży za dany okres i według osób wystawiających dokumenty
 • Zestawienia towarów poniżej stanów minimalnych oraz przekraczających stany maksymalne
 • Możliwość tworzenia cennika dla wybranych towarów oraz dla określonego kontrahenta
 • Zestawienie stanów magazynowych na koniec dowolnego okresu
 • Możliwość śledzenia ruchu towarów w magazynach (w ujęciu historycznym)
 • Tworzenie formularzy i zestawień inwentaryzacyjnych
 • Możliwość zapisu zestawień i dokumentów w postaci plików w formacie PDF i wysyłania ich pocztą elektroniczną
 • Generowanie elektronicznych deklaracji Intrastat

Współpraca z programami Finanse i Księgowość oraz Mała Księgowość

 • Tworzenie wielu schematów księgowań dla dokumentów z dowolną liczbą dekretów; możliwość definiowania syntetyk i analityk oraz sposobu podziału księgowanych kwot na części
 • Automatyczna synchronizacja kartotek kontrahentów z modułami Finanse i Księgowość oraz Mała Księgowość
 • Możliwość przekazywania zadekretowanych dokumentów bezpośrednio do bufora programu Finanse i Księgowość
 • Przekazywanie danych z dokumentów wystawianych przez program Handel do programu Mała Księgowość


Współpraca z pakietem Microsoft Office i innymi programami pracującymi w środowisku Windows

 • Przekazywanie danych do programów tworzących MS Office XP/2003/2007
 • Możliwość kopiowania zestawień do schowka Windows i wykorzystywania ich w innych programach
 • Wydruk dokumentów sprzedaży do plików w formatach RTF i HTML, wydruk dokumentów magazynowych do plików w formacie RTF

Rozszerzenie standardowych funkcjonalności


Sortowanie pozycji towarowych na dokumentach sprzedaży i magazynowych

Umożliwia kontrolę poprawności wprowadzenia dokumentu oraz pozwala szybciej odszukać konkretny artykuł w wielopozycyjnych dokumentach.


Import dokumentów handlowych z Microsoft Excel

Pozwala na sprawny i szybki import dokumentów do systemu eliminując konieczność ręcznego wprowadzania.


Stany magazynowe na dzień wg dostaw

Pozwala na dokładniejszą analizę stanów magazynowych. Umożliwia wykonywanie analizy wiekowania zapasów magazynowych, wyszukiwania konkretnych dostaw w magazynie oraz bardziej szczegółową kontrolę stanów.

 
StartO nasKasy FiskalneSystemy POSSerwisComarch CDNSYMFONIAWAPRO InsERT SKLEPSeminarium