Serwis komputerowy, komputery, kasy fiskalne - Krosno, Podkarpackie
tradycja i nowoczesność
Cennik Symfonii
Faktura i Kasa Start
Handel Start
Mała Księgowość Start
Finanse i Księgowość Symfonia
Analizy Finansowe Symfonia
Środki Trwałe Symfonia
Kadry i Płace Symfonia
Płace Symfonia
Handel Symfonia
Faktura Symfonia
Mała Księgowość Symfonia
e-Deklaracje
Finanse i Księgowość Forte
Planowanie Płynności Finansowej Forte
Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów Forte
Kasa Forte
Środki Trwałe Forte
Windykacja
Obieg Dokumentów Forte
e-Deklaracje
Rozliczenia Pracownicze
Delegacje Krajowe
Zaliczki Pracownicze
Kontroling Forte
Budżetowanie
Analizy Finansowe
Handel Forte
Nieobecności
Karty Pracy
Ocena Pracownicza
Rekrutacja
Szkolenia
Struktura Organizacji
Zamówienia Wewnętrzne
Telefonia
Ewidencja Pojazdów
Help Desk IT
Majątek Trwały
Majątek IT
Faktura Symfonia

Faktura Symfonia
Program wspomaga obsługę sprzedaży w firmach usługowych i handlowych (nie prowadzących gospodarki magazynowej). Wystawia niezbędne dokumenty sprzedaży i zaliczek. Rozlicza transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Pozwala zaplanować i prowadzić określoną politykę sprzedaży. Obsługuje drukarki fiskalne.

Zalety programu Faktura

Szybkie i łatwe wystawianie dokumentów sprzedaży

 • Wystawianie faktur VAT, paragonów, faktur zaliczkowych, dokumentów bez VAT-owych, dokumentów wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dokumentów eksportowych i krajowej sprzedaży walutowej, korekt, dokumentów pro forma oraz zamówień obcych
 • Możliwość wystawiania faktur VAT na podstawie dokumentów WZ i zamówień
 • Automatyczne lub ręczne wystawianie faktur z wykorzystaniem kartotek kontrahentów i towarów (listy cenowej)
 • Program Faktura umożliwia udzielenie odrębnych rabatów dla każdej pozycji; rabaty do ceny lub wartości pozycji dokumentu
 • Możliwość drukowania na dokumentach sprzedaży kodów obcych towarów
 • Możliwość odrębnego określenia nabywcy i odbiorcy w dokumentach
 • Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu
 • Możliwość odłożenia faktury do bufora (poczekalni) przed momentem wystawienia
 • Definiowanie własnych typów dokumentów sprzedaży na podstawie wbudowanych w program dokumentów wzorcowych
 • Definiowany format (szablon) i sposób numeracji dokumentów (ciągły, roczny, miesięczny)
 • Podgląd wydruku dokumentu na ekranie przed skierowaniem na drukarkę
 • Grupowe wystawianie dokumentów sprzedaży (dla wielu różnych kontrahentów)

Możliwość zaplanowania i prowadzenia określonej polityki sprzedaży

 • Program Faktura umożliwia określenie warunków sprzedaży: sposobu i terminu płatności, cen sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu w kartotece kontrahentów
 • Definiowanie czterech cen sprzedaży dla każdego towaru (trzy ceny netto, jedna brutto)
 • Indywidualne ceny i upusty dla kontrahenta na dany towar
 • Prowadzenie cenników w różnych walutach
 • Możliwość określenia kwotowych i procentowych upustów ilościowych dla wybranych towarów (lub rodzaju towaru)
 • Automatyczne podpowiadanie cen w trakcie wystawiania dokumentów, dzięki przypisaniu jednej z cen sprzedaży określonemu kontrahentowi
 • Możliwość przeprowadzania operacji grupowych np. zmiana cen dla grupy towarów lub zmiana warunków sprzedaży w grupie wybranych kontrahentów
 • Pomoc w naliczaniu bieżących cen, obsługa marż i narzutów, ustalanie zaokrągleń

Obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w firmie

 • Rozliczenie kasy – wystawianie dokumentów kasowych KP, KW; tworzenie raportów kasowych
 • Wystawianie przelewów własnych i rejestracja przelewów obcych
 • Rozliczanie rozrachunków (możliwość rozliczania cząstkowego – płatność podzielona na części)
 • Obsługa rozrachunków walutowych, rozliczanie rozrachunków walutowych rozrachunkami w dowolnej walucie z uwzględnieniem zmian kursów walut

Program Faktura umożliwia szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji – wygodne w użyciu kartoteki kontrahentów, towarów i dokumentów

 • Różne formy organizacji kartotek: liniowa, jednopoziomowa, hierarchiczna (struktura drzewa), zdefiniowana przez Użytkownika – możliwość porządkowania informacji na wiele różnych sposobów, w zależności od potrzeb Użytkownika
 • Możliwość zmiany organizacji informacji w każdym momencie pracy z programem
 • Szybkie i proste wyszukiwanie informacji w kartotekach według różnych kryteriów np. po kodzie, nazwie, numerze, serii
 • Szybkie wprowadzanie danych do kartotek – tworzenie szablonów (wzorców) dla zapisywanych informacji
 • Możliwość sortowania pozycji w kartotece według dowolnej z kolumn

Bogaty zestaw raportów i zestawień

 • Możliwość zapisania wszystkich wydruków w pliku w formacie PDF oraz wysłania pocztą elektroniczną
 • Zestawienia sprzedaży (globalne, grupowe, szczegółowe) za dany okres według wybranych dokumentów, kontrahentów i towarów
 • Kontrola rozrachunków i możliwość ich zestawienia według dowolnego kryterium; zestawienie historii rozrachunków z kontrahentem
 • Zestawienie sprzedaży chronologicznie z podziałem na osoby wystawiające dokumenty
 • Zestawienie dokumentów niezapłaconych, pomoc w pilnowaniu terminów płatności
 • Możliwość uszeregowania danych w zestawieniach według różnych kryteriów; sortowanie malejące i rosnące, według dowolnej kolumny zestawienia

Integracja z programem Finanse i Księgowość oraz Mała Księgowość

 • Tworzenie wielu schematów księgowań dla dokumentów z nieograniczoną liczbą dekretów; możliwość definiowania syntetyk i analityk oraz sposobu podziału księgowanych kwot na części
 • Automatyczna synchronizacja kartotek kontrahentów z programem Finanse i Księgowość
 • Przekazywanie danych z dokumentów wystawianych przez program Faktura do programu Mała Księgowość

Współpraca z Microsoft Office i innymi programami pracującymi w środowisku Windows
 • Przekazywanie danych do programów pakietu MS Office XP/2003/2007
 • Możliwość skopiowania zestawień do schowka Windows i przeniesienia ich do innych programów
 • Druk dokumentów sprzedaży do plików w formatach RTF i HTML


 
StartO nasKasy FiskalneSystemy POSSerwisComarch CDNSYMFONIAWAPRO InsERT SKLEPSeminarium