Serwis komputerowy, komputery, kasy fiskalne - Krosno, Podkarpackie
tradycja i nowoczesność
Cennik Symfonii
Faktura i Kasa Start
Handel Start
Mała Księgowość Start
Finanse i Księgowość Symfonia
Analizy Finansowe Symfonia
Środki Trwałe Symfonia
Kadry i Płace Symfonia
Płace Symfonia
Handel Symfonia
Faktura Symfonia
Mała Księgowość Symfonia
e-Deklaracje
Finanse i Księgowość Forte
Planowanie Płynności Finansowej Forte
Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów Forte
Kasa Forte
Środki Trwałe Forte
Windykacja
Obieg Dokumentów Forte
e-Deklaracje
Rozliczenia Pracownicze
Delegacje Krajowe
Zaliczki Pracownicze
Kontroling Forte
Budżetowanie
Analizy Finansowe
Handel Forte
Nieobecności
Karty Pracy
Ocena Pracownicza
Rekrutacja
Szkolenia
Struktura Organizacji
Zamówienia Wewnętrzne
Telefonia
Ewidencja Pojazdów
Help Desk IT
Majątek Trwały
Majątek IT
Finanse i Księgowość Forte

Finanse i Księgowość Forte
Moduł obsługuje księgowość finansową przedsiębiorstw, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont. Wielopoziomowa budowa planu kont, różne warianty układu rachunku zysków i strat, bilans umożliwiają wykonywanie wielu rodzajów sprawozdań dla różnych celów.

Prostota obsługi i automatyzacja przyspieszają proces dekretacji dokumentu oraz jego poprawność. Wszystkie informacje bezpośrednio widoczne są w księdze głównej, rozrachunkach oraz rejestrach VAT. Zaletą systemu jest rejestracja zdarzeń gospodarczych w walutach obcych (w zapisach jak i rozrachunkach) oraz automatyczne rozliczenia różnic kursowych. Dodatkowe mechanizmy to m.in. interfejsy do wymiany danych z systemami bankowości elektronicznej.


Program Finanse i Księgowość to:

  • efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności
  • zmniejszenie ryzyka finansowego i kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa
  • śledzenie kondycji finansowej i szybkie reagowanie na zmiany
  • to również podniesienie efektywności i jakości pracy działów finansowo-księgowych poprzez automatyzację wielu rutynowych czynności np.: sprawozdań finansowych, deklaracji, wyliczania różnic kursowych jak i wsparcia w windykacji należności
  • zmniejszenie ryzyka popełniania błędów, oszczędność czasu i nakładów dzięki możliwości prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości
  • to również obniżenie kosztów dzięki pełnej integracji z modułami jak: Kontroling, Budżetowanie, Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów, Planowanie Płynności Finansowej czy Analizy Finansowe

Rozszerzenie standardowych funkcjonalności

Renumeracja dokumentów

Umożliwia automatyczne uporządkowanie numeracji ewidencyjnej wprowadzając porządek i utrzymując prawidłową kolejność. Eliminuje konieczność czasochłonnego ręcznego generowania i porządkowania numerów dla dokumentacji.

Kompensata

Umożliwia w łatwy i szybki sposób dokonanie i rejestrację kompensaty w systemie finansowo-księgowym. Wspiera porządkowanie rozrachunków.

 
StartO nasKasy FiskalneSystemy POSSerwisComarch CDNSYMFONIAWAPRO InsERT SKLEPSeminarium